Lyngby Menighedsbørnehave
 

Børnehavens ideologi og menneskesyn

Opbygningen af vores samfund bygger på et kristent, folkekirkeligt grundlag, vi er kulturkristne. Dette kommer til udtryk blandt andet ved højtider, i den danske sangskat og diverse formål for skoler og institutioner. Lyngby Sogns Menighedsbørnehaves livssyn bygger på dette grundlag.

Det er vores mål at børnehaven medvirker til at:

 

- give alle børn lige udviklingsmuligheder, derfor behandler vi børnene forskelligt.

- styrke børnenes identitet med hver deres individuelle særpræg.

- styrke børnenes selvtillid og selvværd.

- lære børnene at respektere andre mennesker på trods af diverse forskelligheder.

- give børnene almen dannelse og konkrete færdigheder som en ballast i deres videre færd ud i livet.

- lære børnene at færdes i deres omgivelser på en måde, der skærper deres opmærksomhed for samspillet mellem menneske og natur.

Derfor lægger vi vægt på:

 

1. Gensidigt respektfuldt samarbejde mellem personale, forældre og børn.

2. At styrke børnenes udvikling henimod at blive sociale individer, hvor vi lægger vægt på at lære børnene at give til andre, når de har overskud. Derfor har det altid været en naturlig ting for børnehaven at have børn med fysiske og psykiske behov.

3. At styrke børnenes personlige udvikling og pleje deres individualitet. Børnehaven har en gruppeopdeling efter alder, hvor grupperne er så små, at vi har mulighed for at bevare noget af den ”hjemlige atmosfære” og derigennem også mulighed for at tage individuelle hensyn til det enkelte barn.

4. Traditioner. Børnehaven har mange traditioner, som vi med glæde holder fast i. Ved at fastholde traditioner ønsker vi at styrke børnenes bevidsthed om tilhørsforhold, kulturelle baggrund og derigennem deres selvbevidsthed.

5. Musiske aktiviteter, hvor vi synger, spiller på instrumenter, laver rytmik og sanglege.

6. Fysisk udfoldelse, der stimulerer børnene på såvel det finmotoriske, som det grovmotoriske område. Vi arrangerer kortere og længere ture ud af huset. Endelig er der ugentlig svømmeundervisning for Skolegruppen fra september til maj. 

7. Intellektuel stimulation, hvor vi prøver at åbne børnenes øjne for den store verden.

8. At sætte grænser, da vi mener, at dette gør børnene trygge.

9. At stimulere og give plads til børnenes fantasi, hvor de for eksempel lærer at håndtere konflikter og eventuelt forsone sig med hinanden. Dette gør vi blandt andet ved at læse eventyr for børnene, at give dem plads til at lege deres fantasi- og rollelege og lave drama for hinanden med mere.

10. At give børnene smukke oplevelser. Derfor lægger vi vægt på at inventar, legetøj med mere vedligeholdes og er af en kvalitet og karakter, som nærmer sig et hjemligt miljø. Vi gør også meget ud af at få børnene til at passe på vores fælles ting, ikke kun i børnehavens lokaler, men også i vores fælles natur og i det samvær, vi har med hinanden i hverdagen.