Lyngby Menighedsbørnehave
 

En ganske almindelig dag i børnehaven

Børnehaven åbner klokken 7.00.

Vi ønsker at have en hjemlig stemning i de tidlige morgentimer. Vi mener, det har betydning, at børnene ikke begynder dagen med vilde og voldsomme aktiviteter, da stort set alle mennesker har behov for en "orienteringsfase", når de begynder en ny dag i samvær med andre.

Indtil klokken 8.00 bliver børnene modtaget i salen. Der er morgenmad til de børn, som ønsker det. Personalet og de forældre, der har mulighed for det, drikker en kop the og hygger sig med børnene. Frem til klokken 9.00 er garderoben ikke legeområde, da børn og forældre skal have mulighed for at ankomme til børnehaven i ro og mag.

Fra klokken 8.00 går børnene ud i deres respektive grupper, da vi på dette tidspunkt er ved at være mange. Der er som regel en gruppe børn, der leger i salen, andre har allerede etableret små grupper og er i gang med leg.

Alle ugens dage samles alle til morgensang kl. 9.15. Her deltager jævnligt forældre. Vi sidder i en stor rundkreds og begynder med at sige godmorgen til hinanden. Vi synger en eller flere sange, det kunne være årtidssange, bevægelsessange, højskolesange, fødselsdagssange eller hvad vi og børnene finder på. 

Efter sangene får børnene eventuelle beskeder, og vi fortæller, hvis der kommer gæster i løbet af dagen. Vi ønsker hinanden en god dag og skilles derefter for at gå ud og begynde de forskellige gruppeaktiviteter.

Vi har valgt at alle børn og voksne samles til morgensang, da det er en dejlig begyndelse på dagen, og giver en fornemmelse af fællesskab. De børn, der bliver afleveret i dette tidsrum, bliver modtaget af en voksen på en af  stuerne. 

Om formiddagen får alle børn tilbudt agurk eller frugt og et stykke brød.

Nogle grupper holder samling hver dag, nogle når der er noget på programmet. 

Indholdet i disse samlinger tager udgangspunkt i de enkelte gruppers aktuelle aktiviteter, men der er fokus på samværet som gruppe, socialisering og læring.

Alferne (de 3 - 4 årige) har en samling af 15 - 20 minutters varighehed. Indholdet kan være, at de tæller hinanden, taler om ugedagen, synger, fortæller eller læser historie eller leger en leg.

Troldene (de 4 -5 årige) har en samling af 15 - 25 minutters varighed.

Skolegruppen (de 5 -6 årige) har en samling af 30 - 45 minutters varighed. De begynder med at tælle børnene og regne ud, hvor mange der mangler og hvem det er. Derefter taler de om datoen og hvordan vejret er. Derefter synger vi, læser et lille eventyr og taler om det emne vi arbejder med i øjeblikket.

Alle grupperne bruger også samlingen til en talerunde, hvor de børn, der har noget at fortælle får mulighed for at få både de voksnes og de andre børns opmærksomhed. Det er vigtigt, at alle børnene føler sig som væsentlige i gruppen og lærer at lytte til hinanden.

Efter samlingen leger børnene som regel udenfor, og på kryds og tværs af grupperne. Vi er ude stort set hver formiddag og eftermiddag.

Vi spiser frokost i grupperne og lægger vægt på at samværet omkring måltidet bliver hyggeligt.

I tidsrummet mellem klokken 12.30-14.00 er der nogle af børnene, der har brug for en middagslur.

I tidsrummet fra klokken 12.45-13.45 afvikler personalet deres pause, får ordnet praktiske ting og gjort klar til at spise frugt. Alt medbragt  frugt bliver skåret ud og lagt på fade, så der er et alsidigt udbud af frugt.

Alle børnene spiser frugt og hygger sig med en voksen. Derefter går vi som regel på legepladsen. Hvis nogen børn ønsker at være inde er det naturligvis muligt. Vi prøver dog at få så meget frisk luft som muligt, da vi mener, at det har indflydelse på børnenes almenbefindende.

Børnene leger indtil de bliver hentet . Sidst på eftermiddagen rydder børn og voksne op på legepladsen i fællesskab.

Klokken 17.00 lukker børnehaven og hviler sig til næste dag .